Workshop i KAT-kittet

Kursen riktar sig till alla som: möter barn, ungdomar eller vuxna med autism, Asperger syndrom eller andra neuropsykiatriska

diagnoser - i arbetet samtalar kring tankar, känslor, upplevelser och beteende och vill hitta vägar att nå kommunikation - arbetar med barn, ungdomar och vuxna med annorlunda kognition och som behöver hjälp att förstå sej själv och andra för ökad självinsikt och social träning.

KAT-kittet används idag av och inom Skola, LSS-boenden, Socialpsykiatrin, Socialtjänst, Barn & Ungdomspsykiatrin,Vuxenpsykiatrin, Daglig verksamhet, Familjebehandling, Som eget hjälpmedel, Boendestöd, Verksamheter för döva, Barn & Ungdomshabiliteringen ,Vuxenhabiliteringen, Vårdcentraler, Statens Institutionsstyrelse, Elevhälsan etc

Kursen ger deltagarna en grundläggande praktisk, metodisk insikt i KAT-kittets verktyg, genom kursledarnas undervisning, individuell träning och i dialog med övriga kursdeltagare.

__________________________________________________________________________

JULI

 • Kristianstad 25-26 -Röd avgång

__________________________________________________________________________

AUGUSTI

 • Malmö 10-11 -Röd avgång

 • Arboga 28.-29

__________________________________________________________________________

SEPTEMBER

 • Göteborg 7-8 
 • Linköping 11-12 
 • Klippan 14-15 

__________________________________________________________________________

OKTOBER

 • Trollhättan 2-3
 • Dalarna 16-17

__________________________________________________________________________

NOVEMBER

 • Uppsala v 44
 • Boden 14-15

 

__________________________________________________________________________

DECEMBER

 • Växjö 4-5
 • Stockholm 11-12

Du kan boka en egen workshop i KAT-kittet

Kontakta oss för mer information:
info@cortexutbildning.se eller

acceptans@cortexutbildning.se

044-721 30.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Workshop i KAT-kittet

Kursinnehåll

Sista anmälningsdag 14 dagar innan kursstart.

Anmälningarna registreras i datumordning.

Anmälan är bindande.

Platsen kan överlåtas till annan person. 

Pris:3.600 kr exkl. moms 

Dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Kursintyg erhålls.

Röd avgång Pris:2.600 kr exkl. moms
Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.