Dag 1


Kl. 9.00 - 16.00

KAT-kittets struktur förklaras. Därefter introduceras alla KAT-kittets olika
delar och beskrivs med utgångspunkt i fallbeskrivningar och
videoinspelningar. Under dagen kommer vi också att arbeta i mindre
grupper med praktiska uppgifter.

Dag 2


Kl. 8.30 - 15.00

Vi arbetar med utgångspunkt i problemställningar, som deltagarna
upplever i vardagen, vilket ger praktiska färdigheter i användande
av KAT-kittet.